Skutki ruchu obiegowego

Kilka filmów / animacji lub zdjęć, które odnoszą się do ruchu obiegowego prezentując jego efekty.Poniższa animacja prezentuje zmianę długości dnia i nocy zależnie od dwóch czynników:1. szerokości geograficznej2. daty, a więc oświetlenia Ziemi ze względu na położenie na orbicie. To samo zjawisko prezentuje także poniższa animacja: I jeszcze jedna Następna animacja doskonale oddaje kolejny ze skutków ruchu obiegowego - pory roku. Wyraźnie widzimy zmiany zasięgu pokrywy śnieżnej na półkuli północnej, oraz zmiany w szacie roślinnej np. na obszarze…

0 Komentarzy

transport morski i lotniczy

Transport lotniczy oraz morski obsługuje głównie ruch międzynarodowy, z tym że transport lotniczy dotyczy w większym stopniu przewozu pasażerów natomiast morski obsługuje głównie transport towarowy. Warto zauważyć, że transport morski w zdecydowanej większości będzie obsługiwał handel międzynarodowy niż lokalne przewozy w obrębie jednego kraju (żegluga kabotażowa). Poniżej kilka map odnoszących się do tych dwóch środków transportu.Pierwszy film prezentuje ruch lotniczy na świecie w ciągu doby. Bez problemu odszukamy główne kierunki przelotów (np. między USA i Europą) oraz ich…

0 Komentarzy

Skala – komplet materiałów wideo

Na kanale GeoEdukacja w serwisie youtube dostępny jest już komplet materiałów poświęconych zagadnieniu skali. Poniższa playlista składa się z 4 filmów, w których kolejno omawiane jest zagadnienie skali:1. Rodzaje skal i ich zamiana2. Obliczanie wymiarów liniowych3. Obliczanie wymiarów powierzchniowych4. Zadania z egzaminu maturalnegoPlaylista: link GeoEdukacja to gry, podcasty, kanał youtube i ta strona internetowa. Wspieraj działalność GeoEdukacji w serwisie Patronite.

0 Komentarzy

Demografia

Pierwsza z map przedstawia średni wiek kobiet w Europie, w którym rodzą pierwsze dziecko. Sama średnia dla UE to prawie 30 lat. Krajem, w którym kobiety najpóźniej decydują się na potomstwo są Włochy (31,3). Generalnie kraje basenu Morza Śródziemnego, które dotknął kryzys gospodarczy, mają te wskaźniki wyższe.Medianę wieku osób w poszczególnych krajach przedstawia poniższa mapa. Wyraźnie odcina się środkowa Afryka, która jest wyraźnie młodsza od pozostałej części świata.Zmiany liczby ludności w Amerykach w latach 1950-2020 przedstawia poniższa mapa.…

0 Komentarzy

Urbanizacja w Chinach

 Na poniższym filmie można prześledzić zmiany jakie zachodziły na obszarze Chin w wyniku procesów urbanizacji. W pierwszej części zobaczymy rozwój Pekinu oraz obszarów położonych wokół tego miasta. Bardzo silnie rozwijały się przedmieścia, a więc będzie tu widoczny dobry przykład suburbanizacji. Liczba ludności w Pekinie w 1980 roku wynosiła prawie 5,5 mln (a więc już wtedy był on dwa razy większy od Warszawy dzisiaj). Według danych z 2019 roku Pekin zamieszkiwało już ponad 21 mln osób.Druga część filmu to…

0 Komentarzy

Slumsy

Slumsy - czyli dzielnice biedy zwane w Brazylii favelas. Najczęściej ludność, które je zamieszkuje napływa na obszar strefy podmiejskiej w sposób niekontrolowany. Zazwyczaj są to ludzie pochodzący z terenów wiejskich, którzy szukają lepszych warunków życia. Wielokrotnie zdarza się, że ten napływ ludności jest wymuszony przez zmieniające się środowisko, w którym wcześniej mieszkali ci ludzie, np. w wyniku wycinki lasów, czy utraty ziemi uprawnej ze względu na komunikację, czy zmiany klimatu.Według danych ONZ z 2009 roku w Republice Środkowo…

0 Komentarzy

Procesy dekolonizacji

 Procesy dekolonizacji przebiegały w różnym tempie w różnych częściach świata. Chociaż Afryka jest zdecydowanie bliżej Europy, niż obie Ameryki, to właśnie od nich w XVI wieku rozpoczął się proces kolonizacji. Jednak to także tam najwcześniej zaczęły przebiegać procesy dekolonizacji. Jako pierwsze przykład dały Stany Zjednoczone, jeszcze pod koniec XVIII wieku, ale już do 1830 roku zdecydowaną większość obszaru Ameryki Północnej i Południowej stanowiły niezależne kraje. Na obszarze Azji południowo-wschodniej ostatnie kolonie przestały istnieć tuz po II wojnie światowej, czego…

0 Komentarzy

Indie – kraj kontrastów społecznych i gospodarczych

Taj Mahal / enjoytheworld (pixabay.com)Środowisko przyrodniczeNa większości obszary występuje klimat zwrotnikowy monsunowy, którego charakterystyczną cechą jest monsun letni (wiejący znad Oceanu Indyjskiego) przynoszący duże opady oraz monsun zimowy (wiejący znad kontynentu w kierunku wybrzeży) przynoszący suche powietrze i powoduje susze. Na części terenu występuje astrefowy klimat górski.Ukształtowanie terenuWiększość obszaru stanowią tereny wyżynne (Dekan). Najważniejszą niziną jest Nizina Gangesu. Na północy kraju fragment Himalajów.Problemy w IndiachWysoki przyrost naturalny powoduje, że liczba ludności rośnie szybko i w ciągu najbliższych kilku lub…

0 Komentarzy

Maseczki, papaja, zwykła grypa… – a to można być chorym bezobjawowo?

 COVID 19 - część 2Maseczka to kaganiec naszych czasów... No cóż, kaganek oświaty nie dał rady więc maseczka to kaganiec... Jak to jest z tym covidem? W internecie i w rzeczywistości?MIT 1 - maseczki nie chronią przed COVID-19Zależy jak na to spojrzymy. Faktycznie, maseczki nie chronią przed zakażeniem z zewnątrz w znaczącym stopniu. Maseczki chamują jednak rozprzestrzenianie się choroby. Kiedy sami jesteśmy chorzy, maseczka zatrzymuje większość kropelek wody, ktore wydychamy z powietrzem. Wirus potrafi dłużej przetrwać w wilgotnym…

0 Komentarzy

Energetyka węglowa

Ostatni rok (2019) przyniósł największy spadek produkcji energii z węgla. W porównaniu z poprzednim rokiem z tego źródła energii wyprodukowano nieco ponad 303 TWh mniej niż w poprzednim roku. Jest blisko 3% spadek w skali całego świata. W ostatnich latach zdecydowana większość nowych elektrowni węglowych powstawała w Azji, szczególnie w Indiach i Chinach. Prognozy mówią jednak o tym, że po raz pierwszy zużycie węgla może być mniejsze także w Indiach.Na stronie https://www.visualcapitalist.com/every-coal-power-plant-1927-2019 znaleźć można ciekawy film, z którego kadr znajduje…

0 Komentarzy