Zmiany demograficzne w Polsce w 2019

W zasadzie najprościej można podsumować rok 2019 w kilku słowach: wszystko po staremu. To co widać na obu mapach, to w dalszym ciągu silny rozwój pod względem ludnościowym gmin znajdujących się w otoczeniu dużych miast. W dalszym ciągu maleje liczba mieszkańców konurbacji śląskiej i Łodzi. Z miast, w których liczba ludności wzrasta, należałoby wymienić Warszawę, Kraków, Wrocław, Rzeszów oraz Gdańsk (razem z Sopotem i Gdynią). W największym stopniu maleje liczba ludności w gminach wiejskich na ścianie wschodniej, ale…

0 Komentarzy

Animowana piramida płci i wieku

Niedawno na stronach GUS udało mi się dotrzeć, do bardzo ciekawych danych demograficznych. Na stronie GUS znajduje się animowana piramida płci i wieku z zakresem danych 1970 - 2050. Oczywiście część danych stanowią prognozy. Każdy rok możemy zatrzymać i sprawdzić szczegółowe dane dla poszczególnych roczników jak na przykład liczba kobiet i mężczyzn.Na animacji doskonale widać kolejne wyże i niże demograficzne, ale także ich stopniowe zanikanie. Doskonale widoczne staje się stopniowe zwężanie podstawy piramidy płci i wieku a więc…

0 Komentarzy

Zmiany przyrostu naturalnego w Polsce

Zmiany przyrostu naturalnegoI kilka map i wykresów, które mogą się przydać przy omawianiu tego zagadnienia. Pomijam tutaj standardowe wykresy  i piramidy płci i wieku, które bez wątpienia znajdują się w każdej książce.1. Zmiany liczby urodzeń w latach 1995-2018Charakterystyka ostatnich 13 lat. Większość Polski na niebiesko, czyli spadek liczby urodzeń. W zasadzie ta tendencja dotyczy całej Polski poza dużymi miastami i obszarami wokół (strefy podmiejskie). Dlaczego tak się dzieje? Może ograniczmy się do dwóch przyczyn. Po pierwsze wieś przejmuje…

0 Komentarzy

Migracje w Polsce

Mapy i wykresy migracji wewnętrznych w PolsceI kilka map bardzo dobrze oddających kierunki migracji wewnętrznych w Polsce. Widać na nich zarówno przepływy pomiędzy województwami, jak i rozwój stref podmiejskich.Ale po koleiPierwsza z nich przedstawia zmiany liczby ludności według gmin w latach 2016-2017.W zasadzie widać to wszystko o czym mówi się na lekcjach:- generalnie dezurbanizacja w większości miast, poza kilkoma większymi- odpływ ludności z obszarów wiejskich położonych dalej od głównych miast- napływ ludności do gmin położonych wokół dużych miastDrugi…

0 Komentarzy