Slumsy

Slumsy - czyli dzielnice biedy zwane w Brazylii favelas. Najczęściej ludność, które je zamieszkuje napływa na obszar strefy podmiejskiej w sposób niekontrolowany. Zazwyczaj są to ludzie pochodzący z terenów wiejskich, którzy szukają lepszych warunków życia. Wielokrotnie zdarza się, że ten napływ ludności jest wymuszony przez zmieniające się środowisko, w którym wcześniej mieszkali ci ludzie, np. w wyniku wycinki lasów, czy utraty ziemi uprawnej ze względu na komunikację, czy zmiany klimatu.Według danych ONZ z 2009 roku w Republice Środkowo…

0 Komentarzy

Mapy USA

Mapy Stanów ZjednoczonychStany Zjednoczone to kraj niesamowity. W dodatku pod wieloma względami jest "naj": największy handel, największe PKB, największe wydatki na zbrojenia...Poniżej znajdziecie kilka map, które pokazują USA od nieco innej strony. Podzieliłem je tematycznie. Wszystkie mapy pochodzą z reddit.comLudność i osadnictwo1. Języki. Najczęściej używany język (oprócz angielskiego i hiszpańskiego)2. Imigracja. Odsetek ludności urodzonej poza obszarem USA3. Imigracja. Najczęstszy kraj urodzenia osób pochodzących spoza obszaru USA (wyłączając Meksyk)4. Rozmieszczenie ludności. Na niebiesko zaznaczone są wszystkie stany, które zamieszkuje…

0 Komentarzy