Problem otyłości

Oprócz standardowych informacji na temat głodu (gdzie występuje, czym jest itp) warto także pamiętać, że do problemów z odżywianiem zaliczamy także otyłość, która staje się coraz większym problemem wśród państw wysokorozwiniętych. Oczywiście dzieje się tak, również i w Polsce. Oto kilka map, które pokazują jak zmieniało się zjawisko w ostatnich kilkunastu latach.USAŚwiat:

0 Komentarzy

Wielkość gospodarstw rolnych

Rolnictwo - struktura agrarnaTym razem zacznę od obrazka powyżej znalezionego w internecie, który zwraca uwagę na drugie dno komasacji (scalenia) gruntów. Omawiając czynniki wpływające na rozwój rolnictwa (szczególnie dotyczy to Polski), często wspominamy o problemie rozdrobnienia gruntów. Dla przypomnienia: - większe rozdrobnienie na wschodzie, mniejsze na zachodzie i północy- powstało w dużym uproszczeniu na skutek podziału gruntów w wyniku dziedziczeniaBy Mateusz Giełczyński - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42004022Rozdrobnienie nie oznacza wielkości gospodarstwa, ale tego, jak bardzo jest ono podzielone.…

0 Komentarzy