Warunki do korzystania ze źródeł energii odnawialnej

Głównym źródłem energii odnawialnej w Polsce, podobnie jak w Unii Europejskiej i na świecie jest wiatr. Chociaż należy przyznać, że w Polsce odgrywa on większą rolę niż w przypadku reszty UE i świata. Takie mini zestawienie głównych źródeł energii odnawialnej w UE znajduje się poniżej.Energetyka wiatrowa odgrywa największą rolę w Polsce wśród OZE, jest z niej produkowane. Poniższa mapa przedstawia możliwość pozyskiwania energii z wiatru.Średnia moc wiatru (https://globalwindatlas.info)Najlepsze warunki znajdują się w pasie nad morzem, na obszarze pojezierzy…

0 Komentarzy

Wielkość gospodarstw rolnych

Rolnictwo - struktura agrarnaTym razem zacznę od obrazka powyżej znalezionego w internecie, który zwraca uwagę na drugie dno komasacji (scalenia) gruntów. Omawiając czynniki wpływające na rozwój rolnictwa (szczególnie dotyczy to Polski), często wspominamy o problemie rozdrobnienia gruntów. Dla przypomnienia: - większe rozdrobnienie na wschodzie, mniejsze na zachodzie i północy- powstało w dużym uproszczeniu na skutek podziału gruntów w wyniku dziedziczeniaBy Mateusz Giełczyński - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42004022Rozdrobnienie nie oznacza wielkości gospodarstwa, ale tego, jak bardzo jest ono podzielone.…

0 Komentarzy