Energia atomowa

W Polsce po raz kolejny ;) otwarto nowy rozdział w kwestii budowy elektrowni atomowej. To doskonała okazja aby przyjrzeć się temu źródłu energii.Na samym początku przyjrzyjmy się istniejącym na świecie tendencjom odnośnie energii atomowej. Największy rozwój elektrowni atomowych przypada na lata 80, przy czym oczywiście odbywał się on w różnym tempie w poszczególnych częściach świata. Sama energia atomowa nie jest dzisiaj niczym nowym, wszak elektrownie tego typu istnieją już od ponad 60 lat. Początek XX wieku przyniósł zahamowanie…

0 Komentarzy

“CZARNE ZŁOto”

Produkcja energii elektrycznej w Polsce Dzisiaj dzielę się z Wami moją korespondencją z PGE, czyli moim dostawcą energii. Okazało się, że jest przepis w wyniku którego dostawca musi informować o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej. Co lepsze, mam wrażenie, że widzę to pierwszy raz a przepis istnieje od 2007 roku...Dlaczego zwróciłem uwagę na te wykresy? Bo w książce od geografii do klasy 7 jednego z wydawnictw zestawienie jest takie (2015 rok):węgiel kamienny - 48%węgiel brunatny - 33%gaz…

0 Komentarzy

Zmiany demograficzne w Polsce w 2019

W zasadzie najprościej można podsumować rok 2019 w kilku słowach: wszystko po staremu. To co widać na obu mapach, to w dalszym ciągu silny rozwój pod względem ludnościowym gmin znajdujących się w otoczeniu dużych miast. W dalszym ciągu maleje liczba mieszkańców konurbacji śląskiej i Łodzi. Z miast, w których liczba ludności wzrasta, należałoby wymienić Warszawę, Kraków, Wrocław, Rzeszów oraz Gdańsk (razem z Sopotem i Gdynią). W największym stopniu maleje liczba ludności w gminach wiejskich na ścianie wschodniej, ale…

0 Komentarzy

Warunki do korzystania ze źródeł energii odnawialnej

Głównym źródłem energii odnawialnej w Polsce, podobnie jak w Unii Europejskiej i na świecie jest wiatr. Chociaż należy przyznać, że w Polsce odgrywa on większą rolę niż w przypadku reszty UE i świata. Takie mini zestawienie głównych źródeł energii odnawialnej w UE znajduje się poniżej.Energetyka wiatrowa odgrywa największą rolę w Polsce wśród OZE, jest z niej produkowane. Poniższa mapa przedstawia możliwość pozyskiwania energii z wiatru.Średnia moc wiatru (https://globalwindatlas.info)Najlepsze warunki znajdują się w pasie nad morzem, na obszarze pojezierzy…

0 Komentarzy

Animowana piramida płci i wieku

Niedawno na stronach GUS udało mi się dotrzeć, do bardzo ciekawych danych demograficznych. Na stronie GUS znajduje się animowana piramida płci i wieku z zakresem danych 1970 - 2050. Oczywiście część danych stanowią prognozy. Każdy rok możemy zatrzymać i sprawdzić szczegółowe dane dla poszczególnych roczników jak na przykład liczba kobiet i mężczyzn.Na animacji doskonale widać kolejne wyże i niże demograficzne, ale także ich stopniowe zanikanie. Doskonale widoczne staje się stopniowe zwężanie podstawy piramidy płci i wieku a więc…

0 Komentarzy

Zmiany przyrostu naturalnego w Polsce

Zmiany przyrostu naturalnegoI kilka map i wykresów, które mogą się przydać przy omawianiu tego zagadnienia. Pomijam tutaj standardowe wykresy  i piramidy płci i wieku, które bez wątpienia znajdują się w każdej książce.1. Zmiany liczby urodzeń w latach 1995-2018Charakterystyka ostatnich 13 lat. Większość Polski na niebiesko, czyli spadek liczby urodzeń. W zasadzie ta tendencja dotyczy całej Polski poza dużymi miastami i obszarami wokół (strefy podmiejskie). Dlaczego tak się dzieje? Może ograniczmy się do dwóch przyczyn. Po pierwsze wieś przejmuje…

0 Komentarzy

Migracje w Polsce

Mapy i wykresy migracji wewnętrznych w PolsceI kilka map bardzo dobrze oddających kierunki migracji wewnętrznych w Polsce. Widać na nich zarówno przepływy pomiędzy województwami, jak i rozwój stref podmiejskich.Ale po koleiPierwsza z nich przedstawia zmiany liczby ludności według gmin w latach 2016-2017.W zasadzie widać to wszystko o czym mówi się na lekcjach:- generalnie dezurbanizacja w większości miast, poza kilkoma większymi- odpływ ludności z obszarów wiejskich położonych dalej od głównych miast- napływ ludności do gmin położonych wokół dużych miastDrugi…

0 Komentarzy