Migracje i uchodźcy 1970-2020; 2010-2015; 2020

Poniższa mapa to zrzut z ekranu interaktywnej animacji, która prezentuje migracje na świecie w latach 2010-2015. Można wybrać kraj aby zobaczyć przepływy ludności dotyczące tylko jednego kraju a kolor kółek oznacza dodatnie (kolor niebieski) lub ujemne (kolor czerwony) saldo migracji poszczególnych państw. Link do mapy interaktywnej: http://metrocosm.com/global-migration-map.html źródło: http://metrocosm.com/global-migration-map.html Poniższa mapa dotyczy uchodźców w roku 2020. Zapewne większość z nas kojarzy, że przybywają oni do Europy uciekając przed wojną czy konfliktami z obszarów Afryki czy Bliskiego Wschodu. Jeżeli jednak dokładniej…

0 Komentarzy

Demografia

Pierwsza z map przedstawia średni wiek kobiet w Europie, w którym rodzą pierwsze dziecko. Sama średnia dla UE to prawie 30 lat. Krajem, w którym kobiety najpóźniej decydują się na potomstwo są Włochy (31,3). Generalnie kraje basenu Morza Śródziemnego, które dotknął kryzys gospodarczy, mają te wskaźniki wyższe.Medianę wieku osób w poszczególnych krajach przedstawia poniższa mapa. Wyraźnie odcina się środkowa Afryka, która jest wyraźnie młodsza od pozostałej części świata.Zmiany liczby ludności w Amerykach w latach 1950-2020 przedstawia poniższa mapa.…

0 Komentarzy

Rozmieszczenie ludności na świecie

Oczywiście omawiając rozmieszczenie ludności na świecie pierwsze co robimy, to sięgamy po mapę przedstawiającą gęstość zaludnienia. I to jest jasne. Widać tam wszystko i dokładnie. A to już pierwszy sygnał, że możemy cos przegapić. Bo "wszystko i dokładnie" oznacza po prostu, że jest tam mnóstwo informacji. Poniższe mapy to przefiltrowanie treści, które oczywiście znajdują się na mapie gęstości zaludnienia, ale są tam po prostu trudno dostrzegalne.Pierwsze dwie mapy przedstawiają zależność rozmieszczenia ludności wraz z szerokością geograficzną lub długością…

0 Komentarzy

Procesy dekolonizacji

 Procesy dekolonizacji przebiegały w różnym tempie w różnych częściach świata. Chociaż Afryka jest zdecydowanie bliżej Europy, niż obie Ameryki, to właśnie od nich w XVI wieku rozpoczął się proces kolonizacji. Jednak to także tam najwcześniej zaczęły przebiegać procesy dekolonizacji. Jako pierwsze przykład dały Stany Zjednoczone, jeszcze pod koniec XVIII wieku, ale już do 1830 roku zdecydowaną większość obszaru Ameryki Północnej i Południowej stanowiły niezależne kraje. Na obszarze Azji południowo-wschodniej ostatnie kolonie przestały istnieć tuz po II wojnie światowej, czego…

0 Komentarzy

Animowana piramida płci i wieku

Niedawno na stronach GUS udało mi się dotrzeć, do bardzo ciekawych danych demograficznych. Na stronie GUS znajduje się animowana piramida płci i wieku z zakresem danych 1970 - 2050. Oczywiście część danych stanowią prognozy. Każdy rok możemy zatrzymać i sprawdzić szczegółowe dane dla poszczególnych roczników jak na przykład liczba kobiet i mężczyzn.Na animacji doskonale widać kolejne wyże i niże demograficzne, ale także ich stopniowe zanikanie. Doskonale widoczne staje się stopniowe zwężanie podstawy piramidy płci i wieku a więc…

0 Komentarzy

Ciekawe mapy z zakresu demografii

Tak jak w tytule posta, więc bez zbędnego wstępu kilka ciekawych zestawieńZnacie taki region jak Uttar Pradesh? Nie dziwię się, ale mapa poniżej pokazuje, że może warto by mu chwilę poświęcić. W 2011 roku mieszkało tam więcej osób niż w Polsce,czy Niemczech, czy Brazylii... Generalnie więcej niż w większości krajów na świeciehttps://www.reddit.com/r/MapPornCiekawa mapa prezentująca rozmieszczenie ludności w zależności od długości lub szerokości geograficznejhttps://www.datagraver.com/case/world-population-distribution-by-latitude-and-longitude-2015Wpływ wojny na liczbę ludności jest oczywisty. Oczywisty jest także jej wpływ na wskaźnik maskulinizacji i…

0 Komentarzy

Demografia 2019

Kilka przydatnych, bo aktualnych map z zagadnień z zakresu demografiiOczekiwana długość życia w 2019:https://www.reddit.com/r/MapPornPierwsze dwa miejsca zamieniły się miejscami, z większych krajów trzecie miejsce zajmuje Japonia (84,6). Ostatnie miejsce Republika Środkowo Afrykańska (51 lat). W Polsce ta wartość wynosi 77,9.Kraje z największą oczekiwaną długością życia:https://www.reddit.com/r/MapPornKontynentem, na którym najszybciej wzrasta liczba ludności jest Afryka. Poniżej mapa prezentująca, jak zmieniała się liczba ludności w poszczególnych regionach Afryki w latach 1950-2018.https://www.reddit.com/r/MapPornO tym, które kraje podwoją lub niemal podwoją swoją liczbę ludności…

0 Komentarzy

Uchodźcy / imigranci / terroryzm

Jak to zwykle bywa, lekcje dotyczące problemów migracji od razu dotyczą uchodźców a tutaj oczywiście już tylko maleńki krok w stronę terroryzmu. Ponieważ obecnie jest to temat, który bardzo ciekawi uczniów i jednocześnie budzi wiele emocji, chętnie zabierają oni głos w dyskusji. Myślę, że dość ważnym elementem każdej dyskusji powinny być dane. Wtedy dyskusja, w której emocje są bardzo duże daje się trochę bardziej utrzymać w ryzach...Z poniższego wykresu wyraźnie widać, że mimo wszystko w Europie jest bezpieczniej.…

0 Komentarzy

Zmiany liczby ludności

Zmiany obszaru zamieszkiwanego przez człowieka oraz liczby ludności na świecie doskonale ilustruje poniższy film. Poza wspomnianymi elementami w filmie zwrócona jest uwaga na pewne charakterystyczne punkty w rozwoju ludzkości, np: rewolucja przemysłowa, czarna śmierć; oraz wydarzenia ze sfery politycznej, naukowej i gospodarczej, takich jak: Imperium Rzymskie, wynalezienie kompasu czy powstanie jedwabnego szlaku.

0 Komentarzy